top of page

אלקטרוניקה

שם המפעיל

מתאים לכיתות

ב'-ו'

על הקורס בהרחבה...

בואו להרחיב את הידע המדעי - טכנולוגי עם פעילות מפתיעה ומרתקת הכוללת: הקניית ידע במושגי יסוד באלקטרוניקה, פיתוח יכולות מוטוריות עדינות, דיוק וסדר, הבנת פעולות המכשירים שבשימושנו וכמובן הכנת מגוון פרוייקטים דוגמת תיבת נגינה, אזעקה לחדר, פעמון לדלת ועוד

bottom of page