top of page

אקולוגיה *

שם המפעיל

מתאים לכיתות

א'-ו'

על הקורס בהרחבה...

אקולוגיה ואומנות משימוש חוזר בחומרים וחומרים טבעיים, נלמד להכיר את האדמה וגינת ירק לכל העונה, הילדים יבנו בית מחסה, גילוף עץ, בתי קינון ועוד. **בבי"ס יצחק נבון בלבד

bottom of page