top of page

אקרובטיקה מבית ביה"ס של קוגומלו

שם המפעיל

מתאים לכיתות

א'-ו'

על הקורס בהרחבה...

סטודיו קוגומלו ילמד אתכם להתעופף באוויר לעשות סלטות קדימה ואחורה, פליקלקים, גלגלונים, עמידות ידיים ושליטה גופנית עם מזרוני אקרובטיקה מיוחדים, קפצות והאביזרים

bottom of page