top of page

דיבייט באנגלית - אנגלית מדוברת בשיטת סמארט אינגליש

שם המפעיל

מתאים לכיתות

א'-ו'

על הקורס בהרחבה...

חוג אנגלית מדוברת עם למידה באמצעות משחקים. מעשירים את אוצר המילים בנושאים רבים, מתרגלים משפטים, מתאהבים

bottom of page