top of page

ספורט ימי

שם המפעיל

מתאים לכיתות

ד'-ז'

על הקורס בהרחבה...

פעילות ספורט ימי וקורסי שייט במרכז דניאל בת"א

- פיתוח אישי וחברתי באמצעות כלי השייט והים: התמודדות עם אתגרים, תנאים משתנים, קבלת החלטות 

- למידה והתנסות בכלים מגוונים: סנונית מפרש, סירת דרקון, קיאקים, גלישה ועוד

- משך הפעילות: 2.5 שעות בשבוע, מתוכם 70 ד' נטו במים

עלות המסלול: 380 ש"ח בחודש, כולל: 

הסעות, חולצה ואפוד.

במהלך תקופת הפעילות יתקיימו אירועי שיא נוספים. 

*יש להצטייד בארוחת בוקר ובגדים להחלפה. 

bottom of page