top of page

קפוארה מבית ביה"ס של קוגומלו

שם המפעיל

מתאים לכיתות

א'-ו'

על הקורס בהרחבה...

אומנות לחימה מיוחדת המשלבת מוזיקה, קצב, אקרובטיקה, ריקוד ולחימה – שיטות לימוד ברמה הגבוה ביותר עם טכניקות של בעיטות הגנות ושליטה גופנית. שיעורים מגבשים קבוצתיים שמשפרים את הרמה החברתית הדימוי והביטחון העצמי.

bottom of page