top of page

קרב מגע

שם המפעיל

מתאים לכיתות

א'-ו'

על הקורס בהרחבה...

הקורס נועד לתת לילדים את היכולת להסתגל למצבים משתנים, חשיבה מהירה ודינמיקה קבוצתית.

הוא מעודד ילדים לבצע פעילויות גופניות ומאתגרות, תומכת במגוון פעילויות כושר וספורט, משפר מוטיבציה, זריזות וכו'

bottom of page