top of page

תיפוף על תופי ענק

שם המפעיל

מתאים לכיתות

א'-ו'

על הקורס בהרחבה...

תיפוף יפני הוא דרך חיים המשלבת מדיטציה, תנועה אומנויות לחימה ותיפוף.
סגנון נגינה קבוצתית, יתרגלו קבלה, קשב, גמישות וזרימה, במהלך השנה הילדים ילמדו טכניקות נגינה ויצירה.

bottom of page